Strona domowa Ostatnie zmiany Ludzie Wiadomości Seminaria Dydaktyka English

Dariusz Bugajewski - Życiorys

Ostatnia edycja

Dodane:

> # Applicable Analysis

Dodane:

> # Discrete and Continuous Dynamical Systems Series B

Dodane:

> # Electronic Journal of Differential Equations

Dodane:

> # Journal of Fixed Point Theory and Applications

Dodane:

> # Mathematical and Computer Modelling


Nauka

Studia wyższe: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kierunek: matematyka (specjalność: matematyka teoretyczna; od czwartego roku studia trybem indywidualnym), 1.10.1984 - 23.01.1989
Osiągnięcia/nagrody: dyplom z wyróżnieniem
Tytuł pracy magisterskiej: O pewnych uogólnieniach twierdzenia Schaudera o punkcie stałym
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Szufla
Data otrzymania stopnia magistra: 24.01.1989

Kariera zawodowa

Miejsce pracy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 1. asystent stażysta: od 1.02.1989 do 31.01.1990
 2. asystent: od 1.02.1990 do 28.02.1993
 3. adiunkt: od 1.02.1993 do 30.01.2006
 4. adiunkt doktor habilitowany: od 31.01.2006 do 31.03.2011
 5. profesor nadzwyczajny: od 01.04.2011 do chwili obecnej

Miejsce pracy: Morgan State University, Baltimore, USA

 1. profesor nadzwyczajny: od 2.01.2007 do 16.12.2009

Kariera naukowa

Specjalność naukowa: analiza nieliniowa (teoria punktu stałego), równania różniczkowe, równania całkowe
Tytuł rozprawy doktorskiej: O strukturze zbiorów rozwiązań nieliniowych równań całkowych Volterry
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Szufla
Data i miejsce otrzymania stopnia naukowego doktora: 8.01.1993,
Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Problemy istnienia i jednoznaczności rozwiązań dla nieliniowych równań różniczkowo-funkcyjnych i całkowych.
Data i miejsce otrzymania stopnia naukowego doktora habilitowanego: 30.01.2006, Wydział Matematyki i Informatyki UAM

Udział w problemach badawczych i grantach:

 1. 01.01.1990-31.12.1990: CPB "Równania różniczkowe w przestrzeniach abstrakcyjnych", 1900
 2. 01.01.1995-31.12.1995: Grant Naukowy Wydziału Matematyki i Informatyki UAM GN-03/95
 3. 01.01.2002-31.12.2002: Grant Naukowy Wydziału Matematyki i Informatyki UAM GN-03/02
 4. 01.01.2003-31.12.2003: Grant Naukowy Wydziału Matematyki i Informatyki UAM GN-01/03

Osiągnięcia i nagrody

 1. Zespołowa Nagroda Dziekańska II-go stopnia za działalność naukową (1994)
 2. Nagroda Polskiego Towarzystwa Naukowego dla Młodych Matematyków (1995)
 3. Nagroda Dziekańska za działalność dydaktyczną (1996)
 4. Nagroda Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UAM za osiągnięcia
  naukowe (1997)
 5. Nagroda Rektora UAM Indywidualna II-go stopnia za osiągnięcia naukowe (2004)
 6. Nagroda Rektora UAM Indywidualna II-go stopnia za osiągnięcia naukowe (2007)
 7. Nagroda Rektora UAM Indywidualna III-go stopnia za osiągnięcia naukowe (2010)

Recenzje

 1. African Diaspora Journal of Mathematics
 2. Acta Mathematica Universitatis Comenianae
 3. Applicable Analysis
 4. Applied Mathematics Letters
 5. Arabian Journal of Science and Engineering
 6. Bulletin of the Polish Academy of Science Mathematics
 7. Central European Journal of Mathematics
 8. Collectanea Mathematica
 9. Commentationes Mathematicae
 10. Communications in Mathematical Analysis
 11. Communications in Pure and Applied Analysis
 12. Demonstratio Mathematica
 13. Discrete and Continuous Dynamical Systems Series B
 14. Dynamic Systems and Applications
 15. Discrete Dynamics in Nature and Society
 16. Electronic Journal of Differential Equations
 17. Fixed Point Theory and Applications
 18. Functiones et Approximatio, Commentarii Mathematici
 19. International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences
 20. Journal of Analysis and Applications
 21. Journal of Fixed Point Theory and Applications
 22. Journal of Mathematical Analysis and Applications
 23. Mathematical and Computer Modelling
 24. Nonlinear Analysis: Theory Methods and Applications
 25. Nonlinear Dynamics
 26. Proceedings of the American Mathematical Society
 27. Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society
 28. The Royal Society of Edinburgh Proceedings A
 29. Topological Methods in Nonlinear Analysis
 30. Mathematical Reviews
 31. Mathematische Nachrichten
 32. Zentralblatt MATH

Działalność w redakcjach

 1. Lecture Notes in Nonlinear Analysis (redaktor naczelny)
 2. African Diaspora Journal of Mathematics wydawany przez Howard University w Waszyngtonie (redaktor pomocniczy)
 3. International Journal of Evolution Equations wydawany przez Morgan State University w Baltimore (redaktor pomocniczy)

Doktoranci

 1. Marcin Borkowski (tytuł rozprawy doktorskiej: Twierdzenia o punktach stałych dla operatorów w przestrzeniach metrycznych hiperwypukłych, data i miejsce obrony: 17.06.2008, Wydział Matematyki i Informatyki UAM).
 2. Piotr Kasprzak (tytuł rozprawy doktorskiej: Twierdzenia o punktach stałych pewnych klas operatorów nieliniowych wraz z ich zastosowaniami, data i miejsce obrony: 15.05.2012, Wydział Matematyki i Informatyki UAM).

Magistranci

 1. Dev Raj Phulara (tytuł pracy magisterskiej: On some metric spaces, their properties and applications; data i miejsce obrony: Morgan State University, Baltimore, maj 2009).
 2. Steven Lewis (tytuł pracy magisterskiej: On the convolution operator and applications to differential and integral equations; data i miejsce obrony: Morgan Sate University, Baltimore, maj 2009).

Działalność dodatkowa

 1. Prezes Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
 2. Członek Rady Naukowej Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Schaudera.
 3. Recenzent w przewodzie doktorskim Dodzi Kofi Attimu, Howard University, Washington DC, USA; tytuł rozprawy: Linear operators on some non-archimedean Hilbert spaces and their spectral theory).
 4. Recenzent w przewodzie doktorskim George'a D. Mc Neal'a, Howard University, Washington DC, USA; tytuł rozprawy: Spectral Analysis for Rank-One Perturbations of Diagonal Operators in Non-Archimedean Hilbert Space.
 5. Członek Komitetu Organizacyjnego (sprawy naukowe) The 6th International Conference On Differential Equations and Dynamical Systems, May 22-26, Morgan State University, Baltimore, USA.
 6. Organizator Seminarium "Wybrane zagadnienia z analizy nieliniowej" (od października 2012).
 7. Współorganizator, wraz z prof. dr. hab. Wacławem Marzantowiczem, Wydziałowego Seminarium z Analizy Nieliniowej i jej Zastosowań "Sonata" (od października 2013).

Praca dydaktyczna

Rodzaje prowadzonych zajęć dydaktycznych w UAM:

Rodzaje prowadzonych zajęć w Morgan State University, Baltimore, USA

Undergraduate level:

Graduate level: